ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

  –  รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 

(นักเรียนรายงานตัวด้วยตนเองแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
หรือบัตรประชาชน) เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ อาคารนะมัตถุโพธิยา
*** หมายเหตุ  อันดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว

—  การประกาศผลสอบครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ฝากไฟล์ไว้ที่ Google Drive กรุณาเข้าระบบบัญชี Google ของท่านก่อนเข้าดูการประกาศผลสอบคัดเลือก
หรือเข้าดูผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลได้ที่ http://portal.ifreshy.net  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่องานรับนักเรียน โทร 088-5690188

**** เข้าดูประกาศผลการสอบคัดเลือก กดที่นี่

รายงานตัวใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวพร้อมรับใบมอบตัว
–  มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เวลา 08.30 – 16.30 น.

***** ขณะนี้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคลได้แล้วที่นี่
http://portal.ifreshy.net

*** นักเรียนที่ได้โควตา โรงเรียนเดิมไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562
ทุกแผนการเรียนให้มาทำการมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตามเอกสาร
การมอบตัวที่แจกให้ในวันรับ ปพ.1