ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)
เนื่องจากมีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 2 คน
รับสมัครวันที่ 22-23 เมษายน  2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่  24 เมษายน  2562
สอบคัดเลือกวันที่  25 เมษายน  2562
ประกาศผลสอบวันที่ 26 เมษายน  2562
รายงานตัวพร้อมมอบตัววันที่  26 เมษายน  2562

*** กดที่นี่เพื่อดูประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร