รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (เพิ่มเติม)

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  Mini  English Program : MEP  ปีการศึกษา 2562
ให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โดยทดสอบความรู้ 3 วิชา ดังนี้

เวลา  09.00 -10.00  น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา  10.10 – 11.10  น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา  11.20 – 12.20  น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

**** กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด