ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  Mini  English Program : MEP
ให้นักเรียนที่สอบได้ตัวจริงอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2  ไปรายงานตัวพร้อมมอบตัวในวันที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ  ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

********* กดดูประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่นี่